Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите условия са предназначени за регулиране на взаимоотношенията, между „Флора Декор СМ“ ЕООД, собственик на www.wedding-floradecor.com и ползвателите, отправящи запитвания чрез формата за Контакт, относно предлаганите от нас, и нашите партньори услуги.

Наименование на търговеца: „Флора Декор СМ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Габрово“ №43, вх.Б, ет.5, ап.28

Адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, ул. „Охрид“ №4 – Магазин за цветя „Флора Декор“

Вписване в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 206303337

Данни за кореспонденция: Адрес – гр. Варна, ул. „Охрид“ №4 – Магазин за цветя „Флора Декор“, тел. за връзка: +359 895/432/064, МОЛ: Соня Василева Стоянова, email: floradecorsm@gmail.com

II. Форма за контакт

При желание от страна на Клиента, може да се свържете с нас чрез установената ни форма за контакт, като наш експерт ще отговори на всички Ваши възникнали въпроси. Ще Ви бъде изготвена индивидуална оферта, обобщаваща всичко необходимо относно пълната информация за предстоящото Ви събитие, напълно безплатно. В изготвената оферта ще бъдат посочени и цените, съобразени с посочения от Вас бюджет и сюжета на Вашата сватба или събитие.

III. Плащане

При одобрение на офертата, между двете страни (Flora Decor Wedding и Клиента) се сключва договор за пълното изпълнение на уточненото събитие или сватба. Съответно се заплаща 20% от цялата стойност, а крайното плащане се извършва 3 работни дни преди датата на събитието или сватбата. Плащането може да бъде извършено на адрес ул. „Охрид“ 4, Магазин за цветя „Флора Декор“ или по банков път в ОББ АД BG46UBBS80021011463050 по сметката на „Флора Декор СМ“ ЕООД. При използване на услугите на някои от нашите посочени партньори, плащанията се извършват директно към съответната фирма.

  • Flora Decor Wedding се задължава да предостави пълния пакет от услуги, предварително описани в договора. Той включва сватбена флористика с включен безплатен транспорт и монтаж, отдаване на инвентар под наем и демонтаж, както и поддържане на връзка между Клиента и нашите партньори при използване на техните услуги.
  • При унищожение, загуба или повреда на инвентар, отдаден под наем, той се заплаща в двоен размер от сумата, посочена за наем на съответния артикул.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КАКТО И С ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.